Casa Corpului Didactic Deva
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa

Începând cu data 15 ianuarie 2015, noua adresă web a Casei Corpului Didactic Hunedoara este www.ccdhunedoara.ro.

Prima pagină  .:.  Prezentare  .:.  Cursuri  .:.  Activitate  .:.  Biblioteca  .:.  C.D.I.  .:.  Editura  .:.  Contact
Calendarul evenimentelor

Viitoare Curente Trecute

Ianuarie 2015

16 ianuarie 2015
Noul site al CCD Hunedoara

15 ianuarie 2015
Anunţ oficial

14 ianuarie 2015
Programe în sprijinul dezvoltării personale - la CCD Hunedoara

13 ianuarie 2015
Expoziție personală de pictură

8 ianuarie 2015
Înscrieri la cursurile programelor ,,Modul psihopedagogic'' - nivelul I și II

8 ianuarie 2015
Programul ,,Autocunoașterea și comunicarea în mediul educațional'' (C48)

Aforismul zilei

,,Libertatea este alegere, iar alegerea este cunoaştere.''
[anonim]

Arhiva ştirilor

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008Ştiri

Sunteţi aici → Prima pagină Prezentare ŞtiriIanuarie 2015


Noul site al CCD Hunedoara
16 ianuarie 2015

Începând cu data 15 ianuarie 2015, noua adresă web a Casei Corpului Didactic Hunedoara este http//:www.ccdhunedoara.ro.

La această adresă veți putea găsi informații utile despre activitatea de formare continuă specifică instituției noastre.

Vă invităm totodată ca, prin sugestiile și contribuțiile Dumneavoastră, să construim împreună un mediu de comunicare cât mai util și eficient.

Începând cu aceeași dată, încetează activitatea de pe vechea pagină web a CCD Hunedoara.

Anunţ oficial
15 ianuarie 2015

Vă reamintim că denumirea oficială a instituției noastre este Casa Corpului Didactic Hunedoara.

În consecință, vă rugăm ca, de la data prezentei adrese, să utilizați denumirea corectă în înscrisurile, corespondența oficială sau relațiile inter-instituționale de colaborare și parteneriat.

Vă mulțumim!

Programe în sprijinul dezvoltării personale - la CCD Hunedoara
14 ianuarie 2015

După cum se știe, activitățile din cadrul proiectului sistemic ,,Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții'' sunt în plină desfășurare și în școlile hunedorene.

Casa Corpului Didactic Hunedoara anunță, în acest context, că s-au făcut demersurile de corelare a calendarelor de derulare a programelor din oferta proprie de formare - 2014/2015 - cu termenele prevăzute de metodologia proiectului.

Astfel, o serie de cursuri sunt pregătite pentru a fi accesate ca activități în planurile individuale sau instituționale de dezvoltare personală.

Primul pachet de activități pe care îl punem la dispoziția Dumneavoastră cuprinde programele ID (învățământ la distanță):
- C55 - ,,Educația în spiritul valorilor democratice'' - durata: 20 de ore; cost/ cursant: 20 lei;
- C56 - ,,Metode interactive de predare - învățare și evaluare'' - durata: 20 de ore; cost/ cursant: 20 lei.

Grupul țintă al programelor: cadre didactice de toate specialitățile din învățământul preuniversitar.

Formatori: specialişti din cadrul compartimentelor ISJ Hunedoara - ec. Mariana Miertoiu, ec. Gabriela Bălăceanu, ec. Marius Cioară.

De asemenea, vă comunicăm noi oportunități de dezvoltare profesională adresate personalului didactic auxiliar (secretari, informaticieni, bibliotecari, administratori, pedagogi școlari, laboranți etc.), după cum urmează:
- ,,Management financiar contabil'' - durata: 24 de ore; cost/ cursant: 60 lei;
- ,,Managementul muncii de secretariat'' - durata: 24 de ore; cost/ cursant: 60 lei;
- ,,EDUSAL în unitățile de învățământ'' - durata: 24 de ore; cost/ cursant: 60 lei;
- ,,REVISAL în unitățile de învățământ'' - durata: 24 de ore; cost/ cursant: 60 lei;
- ,,Inițiere în biblioteconomie'' - durata: 28 de ore; cost/ cursant: 150 lei;

Înscrierile se efectuează prin responsabilul cu formarea continuă din școală.

Modul de desfășurare și calendarele programelor ,,față în față'' vor fi comunicate cursanților în timp util, pe măsura constituirii grupelor.

Informații suplimentare la: tel. 0254.232.452; tel. mobil: 0751.511.744.

Expoziție personală de pictură
13 ianuarie 2015

Expoziție personală de pictură După ce a fost găzduită de Galeria de Artă ,,Forma'' din Deva, în luna decembrie 2014, expoziția personală a plasticianului Dănuț Mihai Ban continuă să-și bucure publicul iubitor de artă prin reluarea ei în spațiul din clădirea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

Născut în 1980, la Lupeni, Dănuț Mihai Ban este un tânăr artist care se manifestă cu dezinvoltură și maturitate artistică prin lucrările sale realizate în acrilic pe pânză sau apelând la tehnici mixte, combinând colajul cu tehnicile grafice sau picturale.

Și-a făcut studiile de specialitate la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, pe care a absolvit-o în 2008 și de atunci are o activitate artistică constantă prin participări la expoziții colective dar și prin organizarea unor expoziții personale - 2009 (Trento, Italia), 2014 (Deva).

Dănuț Mihai Ban se exprimă sigur și cu aplomb în limbajul plastic ales, explorând dimensiunile unui univers astfel creat, gândit, simțit și exprimat încât să-i confere unicitate în peisajul plastic hunedorean, dar și în cel al generației sale.

Expoziția surprinde prin luminozitatea paletei, prin unitatea cromatică, prin siguranța liniei și eleganța formei. Spontane și exuberante sau minuțios și atent elaborate, lucrările artistului sunt, în oricare din aceste ipostaze, bine compuse și armonioase formal și cromatic.

Vă invităm să le descoperiți frumusețea, să le descifrați înțelesurile.

Înscrieri la cursurile programelor ,,Modul psihopedagogic'' - nivelul I și II
8 ianuarie 2015

Casa Corpului Didactic Hunedoara anunță persoanele interesate că, până în data de 15 ianuarie 2015, se mai fac înscrieri pentru Programul postuniversitar de pregătire psihopedagogică (Modul psihopedagogic, nivelul I și II). Programul se derulează în parteneriat cu Universitatea ,,Eftimie Murgu'' Reșița - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic (DPPD).

IMPORTANT!
Parcurgerea nivelului I al programului este o condiție obligatorie pentru exercitarea profesiunii didactice, în domeniul specialității, în învățământul preuniversitar obligatoriu (până la clasa a X-a).
Parcurgerea nivelului II, conferă absolvenților dreptul de a preda la ciclul liceal superior sau în învățământul postliceal și universitar
.

Condiții de participare: la modulul I - absolvenți ai studiilor de licență; la modulul II - absolvenți cu diplomă de masterat în domeniul diplomei de licență și ai programului de formare psihopedagogică, nivel I.

Durata programului: nivelul I - 358 de ore; nivelul II - 252 de ore (echivalentul a 35 credite, fiecare).

Costul programului: 1350 lei (Modulul I), respectiv 1.300 lei (Modulul II). Taxele de curs se pot achita în trei rate.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul CCD Hunedoara, str. G. Barițiu, nr. 2, până la data de 15 ianuarie 2015. Dosarele de înscriere vor cuprinde copii simple după:
- carte de identitate; certificat de naștere și căsătorie (după caz); diploma de licență + supliment (pentru înscrierea la modulul I);
- carte de identitate; certificat de naștere și căsătorie (după caz); diploma de licență + supliment; certificat masterat + supliment; certificat /adeverință de absolvire a Programului de formare psihopedagogică, nivel I (pentru înscrierea la modulul II);.

Informații suplimentare la: tel. 0254.232.452; tel. mobil: 0751.511.744.

Programul ,,Autocunoașterea și comunicarea în mediul educațional'' (C48)
8 ianuarie 2015

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că mai sunt libere încă 10 locuri la programul ,,Autocunoașterea și comunicarea în mediul educațional'' (C48), din oferta avizată de MECS a Casei Corpului Didactic Hunedoara, pentru anul școlar 2014/ 2015.

Formatori: prof. Vlaic Agnes - inspector școlar pentru învățământul special și alternative educaționale (ISJ Hunedoara), și prof. Balaci Mihaela - director al CJRAE Hunedoara.

Programul se desfășoară pe o durată de 30 ore și are un cost de 70 lei/ cursant.

Cursul va începe în data de 16.01.2015, vineri, ora 14, la sediul ISJ Hunedoara, Deva, str. G. Barițiu, nr.2. În cazul în care nu se va completa grupa (nu se vor ocupa cele 10 locuri vacante) este posibilă amânarea începerii cursului.

Informaţii suplimentare la: tel. 0254.232.452; tel. mobil: 0751.511.743.Arhivă ştiri

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Început de pagină


Copyright © 2008-2010 C.C.D. Hunedoara.
Pagina a fost accesată de 3988 ori.
Ultima actualizare: Luni, 17 August 2015, 11:57:28.


Webmaster  .:.  Regulament  .:.  Judeţul Hunedoara  .:.  Cetatea Devei  .:.  WAP