Casa Corpului Didactic Deva
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Casa Corpului Didactic Hunedoara
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa
Echipa Casei Corpului Didactic vă adresează și în acest an, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, cele mai sincere urări de împliniri personale și profesionale.
Prima pagină  .:.  Prezentare  .:.  Cursuri  .:.  Activitate  .:.  Biblioteca  .:.  C.D.I.  .:.  Editura  .:.  Contact
Calendarul evenimentelor

Viitoare Curente Trecute

Octombrie 2014

15 octombrie 2014
Selecţie Proiect PROWEB

8 octombrie 2014
Concurs de creativitate didactică

7 octombrie 2014
Ofertă de cursuri cu credite

6 octombrie 2014
Noutăți înscriere la programul PROWEB

2 octombrie 2014
Mesajul CCD Hunedoara cu prilejul Zilei Mondiale a Educației

1 octombrie 2014
Înscrieri la programul de formare POSDRU 157/1.3/S/141587 ,,PROWEB''

Aforismul zilei

,,Arta este un război cu propria noastră imperfecţiune.''
Panait (Gherasim) Istrati

Ştirile anului 2014

Septembrie 2014

August 2014

Iunie 2014

Mai 2014

Aprilie 2014

Martie 2014

Februarie 2014

Ianuarie 2014

Arhiva ştirilor

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Bancul zilei

Patron

Toţi elevii scriu cu asiduitate la lucrarea ,,Ce aş face dacă aş fi patron?''. Unul singur stă cu mâinile la piept şi meditează.
- Ionică, tu nu scrii?
- Nu, domnule profesor, aştept să-mi vină secretara. (...)

Rezoluţia

Recomandată: cel puţin 1024 x 768.
Curentă: x .Salvare în lista site-urilor preferate
Adăugare la preferinţe (numai Internet Explorer) Salvare în lista site-urilor favorite (BookMark).

Dicţionare on-line


Dictio.ro

Selecţie Proiect PROWEB
15 octombrie 2014


Având în vedere numărul mare al aplicațiilor depuse pentru participarea la proiectul PROWEB - POSDRU/157/1.3/S/141587, la categoria profesori învățământ primar, Casa Corpului Didactic Hunedoara derulează, împreună cu coordonatorul de proiect, demersurile de suplimentare a numărului de locuri alocate județului nostru.

Ca urmare, decizia finală cu privire la componența grupului țintă se va lua la sfârșitul acestei săptămâni.

Rezultatele selecției finale vor fi comunicate candidaților, până marți, 21 octombrie 2014.

Director CCD Hunedoara,
prof. Adriana ALMĂŞAN

Coordonator proiect - CCD Hunedoara,
prof. dr. Ioana JURCA
Ştiri

Sunteţi aici → Prima pagină Prezentare ŞtiriOctombrie 2014


Selecţie Proiect PROWEB
15 octombrie 2014

Având în vedere numărul mare al aplicațiilor depuse pentru participarea la proiectul PROWEB - POSDRU/157/1.3/S/141587, la categoria profesori învățământ primar, Casa Corpului Didactic Hunedoara derulează, împreună cu coordonatorul de proiect, demersurile de suplimentare a numărului de locuri alocate județului nostru.

Ca urmare, decizia finală cu privire la componența grupului țintă se va lua la sfârșitul acestei săptămâni.

Rezultatele selecției finale vor fi comunicate candidaților, până marți, 21 octombrie 2014.

Director CCD Hunedoara,
prof. Adriana ALMĂŞAN

Coordonator proiect - CCD Hunedoara,
prof. dr. Ioana JURCA

Concurs de creativitate didactică
8 octombrie 2014

Vă comunicăm că, în perioada octombrie-noiembrie 2014, se va desfășura Concursul național de creativitate didactică în domeniul materialelor și auxiliarelor destinate educației pentru drepturile omului, democrație și o cultură a păcii în învățământul preuniversitar, ediția a VII-a.

Lucrările se transmit direct la CCD Cluj, până la data de 20 octombrie 2014. Regulamentul și detalii suplimentare în documentele atașate.

Succes tuturor!

Ofertă de cursuri cu credite
7 octombrie 2014

Vă comunicăm că, în perioada octombrie - noiembrie 2014, Casa Corpului Didactic Hunedoara va derula, 4 programe de formare continuă acreditate. Acestea sunt:

Specialiști în management curricular - 89 ore - 25 credite;
Dezvoltarea durabilă și educația - 20 ore - 5 credite;
Programe curriculare on-line - 20 ore - 5 credite;
Leadership-ul excelenței în educație - 20 ore - 5 credite.

În strategia CCD Hunedoara, programele sunt oferite pentru a facilita dobândirea de către cadrele didactice a unor competențe necesare practicii educaționale curente precum și acumularea unei părți din cele 90 de credite profesionale transferabile, conform metodologiilor în vigoare. Cursurile sunt oferite în regim fără taxă.

Înscrierile se vor efectua până vineri, 10 octombrie 2014, prin completarea și expedierea formularului individual de înscriere și al tabelului nominal cu personalul validat de unitatea școlară, pe adresa: ccd_deva @yahoo.com.

Informații suplimentare: telefon - 0254.232.452; mobil: 0733.732.194.

Noutăți înscriere la programul PROWEB
6 octombrie 2014

Consecvenți promisiunii de a vă informa sistematic cu noutățile din cadrul programului de formare PROWEB, vă comunicăm că, în urma contactului cu unitatea de monitorizare a proiectului, lista documentelor necesare înscrierii este:
* Dosar plic sau cu șină (documentele vor fi introduse neperforate, în mape de plastic);
* Copie după cartea de identitate;
* Certificat de naștere și certificat de căsătorie (pentru doamne) - legalizate prin ștampilă conform cu originalul și semnătura directorului unității de învățământ;
* Copie după diploma/diplomele de studii și foaie matricolă (cele care confirmă calitatea de profesor pentru aria curriculară matematică/științele naturii/învățător) - legalizate prin ștampilă conform cu originalul și semnătura directorului unității de învățământ;
* CV europass semnat și datat pe fiecare pagină;
* Scrisoare de intenție;
* Cerere de înscriere;
* Adeverință de salariat din care să reiasă apartenența la unitatea de învățământ, funcția ( profesor aria curriculară matematică și stiințele naturii sau învățător);
* Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale;
* Formularul de înscriere a grupului țintă.

Dosarele se vor depune personal, pe bază de semnătură, în trei exemplare originale. Toate documentele în copie vor contine sintagma ,,CONFORM CU ORIGINALUL'', data și semnătura titularului, urmând ca acestea să fie înregistrate în Registrul special deschis pentru proiectul ProWeb.

Având în vedere numărul redus de locuri pentru cursurile de formare susținute în cadrul proiectului, vă rugăm ca, înainte de a vă înscrie, să analizați disponibilitatea dvs. și timpul de care beneficiați pentru a participa la cursurile de formare, în condițiile în care din partea dvs. se așteaptă o prezență de minim 95%.

Înscrierea cursanților se va face, în perioada 1-8 octombrie 2014, prin depunerea dosarelor, la CCD Hunedoara / ISJ Hunedoara, etajul I, camera 109, în zilele de:
- marți, 7.10.2014, între orele 12,00 și 16,30;
- miercuri, 8.10.2014, între orele 9,00 și 16,30;

Informații suplimentare: prof. dr. Ioana JURCA, 0733996846.

Mesajul CCD Hunedoara cu prilejul Zilei Mondiale a Educației
2 octombrie 2014

Stimați colegi,

Echipa Casei Corpului Didactic vă adresează și în acest an, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, cele mai sincere urări de împliniri personale și profesionale.

Ne exprimăm totodată speranța că, prin rolul și misiunea instituției noastre, venim în întâmpinarea eforturilor Dumneavoastră de a dărui, de la catedră, tot ceea ce aveți mai bun pentru educarea generațiilor de copii și tineri.

Reiterăm, cu acest prilej, invitația noastră de a participa la programele incluse în Oferta Casei Corpului Didactic Hunedoara, pentru acest an școlar. În esență, aceasta cuprinde: programe purtătoare de credite, programe avizate de Ministerul Educației Naționale, programe speciale, programe autorizate. La acestea se adaugă activitățile de perfecționare metodică, științifice, culturale sau de loisir.

În acest moment special, de aleasă sărbătoare, vă adresăm tradiționalul ,,La mulți ani!''.

Înscrieri la programul de formare POSDRU 157/1.3/S/141587 ,,PROWEB''
1 octombrie 2014

Începând cu luna octombrie 2014, Casa Corpului Didactic Hunedoara va derula programul de formare continuă ,,Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)''.

Programul constituie o oportunitate pentru cadrele didactice de a obține o parte din cele 90 de credite profesionale transferabile obligatorii, fiind oferit sub titlu gratuit.

Curriculum-ul programului cuprinde 2 module, fiecare cu durata de 89 de ore (25 de credite), urmând a se derula pe parcursul a 3 semestre, debutul fiind preconizat pentru perioada octombrie - noiembrie 2014.

Grupul țintă: cadre didactice din aria curriculară Matematică și științele naturii (fizică, chimie, biologie) din ciclul gimnazial, liceu, școli profesionale; profesori învățământ primar, din mediul rural și urban. Din județul Hunedoara vor fi selectate 50 de cadre didactice. În plus, la program se mai pot înscrie un număr de 10 cursanți, ca rezervă la grupul țintă menționat mai sus.

Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către cadrele didactice sunt prezentate în documentul atașat.

Înscrierea cursanților se va face în perioada 1- 8 octombrie 2014, prin:
a) depunerea dosarului personal (în 3 exemplare), la CCD Hunedoara/ ISJ Hunedoara, etajul I, camera 109, în zilele de:
- marți, 7.10.2014, între orele 12,00 și 16,30;
- miercuri, 8.10.2014, între orele 9,00 și 16,30;
b) expedierea datelor solicitanților în format electronic, pe adresa: i_Jurca@smart.ro.

Componența dosarului personal precum și formularele de înscriere sunt prezentate în documentele atașate:
1. Detalii proiect
2. Scrisoare de intenție
3. Cerere de înscriere
4. Adeverință
5. Declarație prelucrare date
6. Formular înregistrare grup țintă
7. Afiș PROWEB

Alte documente și informații impuse de derularea proiectului vor fi comunicate în timp util.

Pentru o bună informare privind derularea activităților proiectului vă rugăm să urmăriți pagina Web a Casei Corpului Didactic Hunedoara.Septembrie 2014


[25 septembrie 2014] Oferta de formare - proiect POSDRU 157/1.3/S/141587 ,,PROWEB''

[18 septembrie 2014] Înscrieri pentru programul ,,FORMATOR''

[17 septembrie 2014] Înscrieri pentru programul MODUL PSIHOPEDAGOGIC, nivel I și II

[9 septembrie 2014] Abilitarea curriculară pentru clasa pregătitoare


August 2014


[14.08.2014] Seminar Internațional cu tema: ,,Sistemul de învățământ preșcolar din Austria''


Iunie 2014


[25 iunie 2014] Bază de date pentru învățământ special

[12 iunie 2014] O carte de gramatică

[3 iunie 2014] Cursuri la distanță

[2 iunie 2014] Modulul psihopedagogic, la final


Mai 2014


[29 mai 2014] Săptămâna aceasta, la C.C.D. Hunedoara

[16 mai 2014] Înscrieri la cursurile la distanță 2014

[15 mai 2014] Înscrieri pentru cursul ,,Formator''

[14 mai 2014] Se reia programul ,,Expert fonduri structurale''

[5 mai 2014] Înscrieri pentru programul ,,Abilități de viață la adolescenți''


Aprilie 2014


[24 aprilie 2014] Ziua Bibliotecarului

[9 aprilie 2014] Se derulează cursurile de pregătire pentru definitivat 2014

[3 aprilie 2014] Curs pentru managerii școlari - înscrieri

[2 aprilie 2014] Săptămâna aceasta, la Casa Corpului Didactic


Martie 2014


[26 martie 2014] Se mai fac înscrieri...

[25 martie 2014] Activități în derulare la CCD Hunedoara

[20 martie 2014] Sesiunea a II-a - Curs expert fonduri structurale europene

[18 martie 2014] Programe în derulare la CCD Hunedoara

[13 martie 2014] Curs expert fonduri structurale europene

[4 martie 2014] Înscrieri - ,,Tinerii împotriva violenței''


Februarie 2014


[27 februarie 2014] PUBLICAȚII ALE PROIECTULUI POSDRU - ID 62150

[26 februarie 2014] Curs de inițiere în scrierea de proiecte educaționale

[25 februarie 2014] Curs expert fonduri structurale europene

[24 februarie 2014] Concurs național de creativitate didactică pe tematica drepturilor omului

[22 februarie 2014] Erasmus+ vine la tine acasă

[21 februarie 2014] Conferința Internațională ,,Holonul de aur''

[19 februarie 2014] Simpozion Național ,,Abordări ale educației formale şi nonformale în învățământul incluziv''

[18 februarie 2014] ANUNȚ curs - Metodist - COR 214114

[14 februarie 2014] Valorile în educație

[13 februarie 2014] Aniversare Ion Luca Caragiale

[12 februarie 2014] Materiale pentru profesorii de limba franceză

[11 februarie 2014] Abilitare curriculară pentru învățământul incluziv

[7 februarie 2014] Formări... de vacanță

[5 februarie 2014] Tinerii împotriva violenței

[3 februarie 2014] Program de formare ,,Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene''


Ianuarie 2014


[31 ianuarie 2014] Programe de formare în derulare la CCD Hunedoara

[31 ianuarie 2014] Mihai Petre - ,,Urbanonimie hunedoreană''*

[17 ianuarie 2014] CURS DE SPECIALIZARE - EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE


Arhivă ştiri

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Început de pagină


Copyright © 2008-2010 C.C.D. Hunedoara.
Pagina a fost accesată de 5917 ori.
Ultima actualizare: Joi, 02 Octombrie 2014, 16:26:47.


Webmaster  .:.  Regulament  .:.  Judeţul Hunedoara  .:.  Cetatea Devei  .:.  WAP