ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ LUCRĂRI REPARAȚII CAPITALE LA SEDIUL ISJ HUNEDOARA

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara inițiază achiziția directă pentru ”Lucrări de reparaţii capitale la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, conform documentației de atribuie și listelor de cantități de lucrări anexate.Valoarea estimată fără TVA: 433071,69 lei. Termenul de execuție: 45 zile de la semnarea contractului și emiterea ordinului de începere al lucrărilor.Termenul limită de depunere al ofertelor: 21.10.2019, ora 10.00.Anexăm Documentația de atribuire cu formularele solicitate și listele de cantități.

Documentatia de atribuire si formulare.pdf

Liste de cantități.pdf