Anunturi

HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065; Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755; Fax: +4(0) 254 215034, +4(0) 254 220911; E-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro

Facebook

Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

Structura anului scolar 2017 - 2018

Anunturi

Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018

Un demers important pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional de stat.
Operatorii economici au posibilitatea să se implice în mod direct în formarea elevilor, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de propriile exigenţe.
În acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, conform Notei cu Nr. VET 3753/13.12.2016, a elaborat Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, care se poate accesa aici.

Lunii, 19 Decembrie 2016 08:00

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, entități publice și private, pentru încheierea Acordurilor de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii a trei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Cererea de propuneri nr. 11/2016 “Stagii de practică elevi şi studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”, Obiectivul specific 6.13, în conformitate cu prevederile: - O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009; - H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergent; - OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020; - METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanțare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, aprobată. 
Atașăm anunțul și anexele acestuia.

Vineri, 25 Noiembrie 2016 14:41

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI PROIECT POCU

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, anunță deschiderea procedurii de selecție de parteneri în vederea aplicării în cadrul Cererii de propuneri de proiecte Cod apel POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 PROGRAM ”SCOALĂ PENTRU TOȚI” în cadrul Axei Prioritare (AP) 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții (PI) 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiectiv specific (OS) 6.2 - 6.6 - ”Îmbunătățirea competentelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.
Pentru mai multe informatii, apasati AICI.

Miercuri, 2 Noiembrie 2016 21:13

Concurs directori/ directori adjuncti 2016

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Hunedoara.
Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.
Pe forum se gasesc:
  1. Anunțul concursului cu lista funcțiilor vacante la nivelul unităților de învățământ de stat din județul Hunedoara;
  2. Arhiva cu fișele de post, pe categorii de unități de învățământ;
  3. Calendarul organizării și desfășurării concursului;
  4. Metodologia de organizarea și desfășurare a concursului, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080/31.08.2016;
  5. Bibliografia-cadru;
  6. Lista documentelor necesare înscrierii;
  7. Procedura de înscriere electronică.
Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara urează mult succes tuturor candidaților.

Luni, 12 Septembrie 2016 19:43


Proiect POSDRU "DAR - Daruieste, Ajuta, Respecta"

Documentatie:

Marti, 29 Septembrie 2015 10:03


Proiect POSDRU "DAR - Daruieste, Ajuta, Respecta"

Anunt achizitie materiale curs arta:

Luni, 28 Septembrie 2015 18:34


Proiect POSDRU "DAR - Daruieste, Ajuta, Respecta"

Anunturi:

Marti, 22 Septembrie 2015 20:55


Proiect POSDRU "DAR - Daruieste, Ajuta, Respecta"

Anunt achizitie catering:

Vineri, 4 Septembrie 2015 18:07

Proiect POSDRU CALITEDU

Joi, 13 August 2015 12:03


Proiect POSDRU CALITEDU

Anunturi achizitie software:

Luni, 10 August 2015 14:23