Invitatie seminar online

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest adresează invitația de a participa în data 20 decembrie 2017, ora 11, la seminarul online privind cele trei apeluri de proiecte dedicate imbunătățirii infrastructurii educaționale.
Detalii privind înscrierea la seminar se găsesc aici: pdf.invitație