8-26 martie prima etapă de înscriere în învățământul primar, completarea și validarea cererilor tip de înscriere în clasa pregătitoare

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobată de Ministerul Educației.
Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației.
Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.