HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065; Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755; Fax: +4(0) 254 215034, +4(0) 254 220911; E-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro

Facebook

Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

Structura anului scolar 2019 - 2020

Anunţ selecţie parteneri proiect POCU

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind

gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergent, Inspectoratul Scolar Județean Hunedoara, anunță deschiderea procedurii de selecție de parteneri în vederea aplicării în cadrul Cererii de propuneri de proiecte Cod apel POCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 PROGRAM ”SCOALĂ PENTRU TOȚI” în cadrul Axei Prioritare (AP) 6 ”Educație și competențe”, Prioritatea de Investiții (PI) 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiectiv specific (OS) 6.2 - 6.6 - ”Îmbunătățirea competentelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.
Pentru mai multe informatii, apasati AICI.