HUNEDOARA, Deva, Str. Gh. Baritiu nr. 2, 330065; Tel: +4(0) 254 213315, +4(0) 254 215755; Fax: +4(0) 254 215034, +4(0) 254 220911; E-mail: inspectorat@isj.hd.edu.ro

Facebook

Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

Structura anului scolar 2019 - 2020

Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018

Un demers important pentru corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii este acela în care operatorii economici sunt invitaţi să-şi exprime solicitarea de implicare în şcolarizarea elevilor din învăţământul profesional de stat.

Operatorii economici au posibilitatea să se implice în mod direct în formarea elevilor, contribuind astfel la asigurarea unei pregătiri cât mai apropiate de propriile exigenţe.
În acest sens, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, conform Notei cu Nr. VET 3753/13.12.2016, a elaborat Procedura de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018, care se poate accesa aici.