Facebook

Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara

Structura anului scolar 2020 - 2021

Date de contact ale unităților de învățământ

Apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pentru evaluările, examenele şi concursurile naţionale din anul şcolar 2021 - 2022

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) gestionează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline cu scopul de a pregăti:

  • Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a (EN II);

  • Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a (EN IV);

  • Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a (EN VI);

  • Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII);

  • Examenul naţional de bacalaureat (BAC);

  • Examenul naţional de definitivare în învăţământ (DEF);

  • Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (TIT).

Află mai multe detalii aici.