Selectie cadre didactice formare CRED

START selecție cadre didactice din învățământul primar şi gimnazial din județul Hunedoara, în vederea participării la programul de formare profesională continuă “Resurse educaţionale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2.”, programul fiind acreditat de Casa Corpului Didactic Timiş în cadrul Proiectului “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAŢIE DESCHISĂ pentru toţi - CRED”

În cadrul Proiectului CRED, Casa Corpului Didactic Timiş, în calitate de partener pentru Regiunea VEST, a acreditat programul de formare profesională continuă  “Resurse educaţionale digitale: realizare, utilizare, evaluare. Formare nivel 2.” cu durata de 50 oreblended-learning,  acreditat prin O.M.E. nr. 3306/22.02.2022, având alocate 12 credite profesionale transferabile. Activităţile formative se oferă în format online, 24 ore online sincron şi 26 ore online asincron, respectând prevederile O.M.E. nr. 4224/06.07.2022.

Programul de formare ”Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare evaluare. Formare nivel 2” are ca obiectiv principal dezvoltarea capacității cursanților, cadre didactice care predau în învățământul primar și gimnazial, de a utiliza modelul de proiectare curriculară centrat pe competențe, exersarea abilităților digitale pentru realizarea de resurse educaționale deschise/digitale (RED) și integrarea acestora în cadrul strategiei de predare-învățare-evaluare.

Activitatea de selecție a grupului țintă se va derula în conformitate cu prevederile Metodologiei de selecție și cu criteriile de selecție prevăzute în adresă, iar formarea cadrelor didactice va continua cu o nouă serie care se va derula în perioada 3 octombrie - 30 decembrie 2022.

Pentru selecția curentă a grupului țintă, vor avea prioritate cadrele didactice care predau în învățământul gimnazial, care dețin competențe digitale și care nu au participat la activitățile de formare din cadrul proiectului CRED.

 

ÎNSCRIERI CURS RED SERIA 2 HD (septembrie 2022) - https://forms.gle/HVTcpLivGaB4CgNK9

Documente anexate acestui mesaj

Funcționare unități de învățământ: an școlar 2021 - 2022

IMG 20200930 WA0001

Educatia continua

IMG 20200930 WA0001

Învățare ONLINE

invatare online

Comunicate de presa

salvaticopiii

geoparc