Legislatie - Organizarea si functionarea institutiei

  1. Articolul 95 LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare
  1. Articolul 52 LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare
  1. Articolul 20 din LEGEA nr. 263 din 19 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările și completările ulterioare
  1. Articolul 6, 64, 75 din H.G. nr. 1.252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, cu modificările și completările ulterioare
  1. Articolul 12, 26, NOTE/ Anexa nr. 7, din H.G. nr. 24 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
  1. ORDINUL nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările și completările ulterioare
  1. Site oficial MEC https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene
  1. Atribuții specifice prevăzute în ordine, note, notificări, proceduri şi precizări ale Ministerului Educaţiei.

Actele normative din cuprinsul informarii pot fi urmărite la adresele:

- http://www.monitoruloficial.ro

- http://legislatie.just.ro

- http://legistm.ro,

- http://iLegis.ro.