In atentia candidatilor, absolvenții promoției 2024

1. In perioada 8-11 iulie 2024 are loc validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidații absolvenți 2024, sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, camera 214.
Absolventi 2024 sunt: absolvenții promoției 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic)

2. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.


Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului